Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 2015-ci il ərzində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə hesabatı

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin

2015-ci il ərzində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə hesabatı

         Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən 2015-ci il ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması sahəsində görülmüş işlər və bu istiqamətdə Xidmətin ərazi idarələrinin fəaliyyəti barədə qısa məlumatı diqqətinizə təqdim etmək isyətirəm.

         2015-ci il ərzində ölkə üzrə ümumilikdə 190500 daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınmışdır, bu göstəricinin 42041-i (22.1 faizi) ilkin, 148459-u (77.9 faizi) isə təkrar qeydiyyata aid olmuşdur.

         Hesabat dövründə 41371 ipoteka müqaviləsi, 5320 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 128322 məhdudiyyət arayışı (ondan 95177-si və ya 74.2 faizi Notariuslar tərəfindən edilmiş müraciətlərə aiddir), əhaliyə xidmətlə bağlı 35325 digər müxtəlif məzmunlu arayışlar verilmişdir. 2015-ci il ərzində 137012 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılaraq texniki pasport tərtib edilmişdir.

        Üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlak obyektlərindən 49842-si (26.2 faiz), tərtib edilmiş texniki pasportlardan 34843-ü (25.4 faiz), dövlət qeydiyyatına alınmış ipoteka müqavilələrindən 19850-si (48.0 faiz), dövlət reyestrindən hüquq sahiblərinə verilmiş məhdudiyyət arayışlarından 44513-ü (34.7 faizi), əhaliyə xidmətlə bağlı arayışlardan 10157-si (28.8 faizi), tərtib edilən müayinə aktlarından 19889-u (16.6 faiz) Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi üzrə olmuşdur.

        2015-ci ilin statistik göstəricilərinin 2014-cü ilin statistik göstəriciləri ilə müqayisəsi aparılan zaman bir sıra sahələr üzrə azalma tendensiyası müşahidə edilmişdir. Belə ki, üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı aparılan daşınmaz əmlakların ümumi sayında 7.2 faiz, ipotekanın qeydiyyatında 9.3 faiz, icarə və istifadə qeydiyyatında 4.0 faiz, tərtib edilmiş texniki pasportların sayında 21.7 faiz, məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən verilən arayışların sayında 18.4 faiz, müayinə aktlarının sayında isə 16.6 faiz azalma  halı müşahidə edilmişdir.

           Hesabat dövründə Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı sahəsində daha yüksək artma tempi 71.3 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində, 56.1 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, 52.7 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində, 40.4 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində, 37.0 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, 34.6 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 19.0 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 9.5 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir. Lakin digər ərazi idarələrində azalma faiz nisbəti ilə aşağıdakı kimi olmuşdur: 4 saylı Ərazi İdarəsində 40.5 faiz, Bakı şəhər Ərazi İdarəsində 22.4 faiz, 11 saylı Ərazi İdarəsində 21.0 faiz, 2 saylı Ərazi İdarəsində 10.2 faiz, 10 saylı Ərazi İdarəsində 9.4 faiz, 5 saylı Ərazi İdarəsində 8.7 faiz, 3 saylı Ərazi İdarəsində 2.3 faiz.

           Hesabat dövründə Xidmətin ərazi idarələrində fəaliyyət göstərən mobil ofislər vasitəsilə 2015-ci il ərzində vətəndaşlardan 71742 müraciət qəbul olunmuşdur. Bu göstəricinin ötən ilin eyni adlı göstəricisi ilə müqayisəsi zamanı 4.9 dəfə artdığı müəyyən olunmuşdur.

           Xidmətin ərazi idarələrinə  2015-ci il ərzində  32994 elektron müraciət daxil olmuşdur. Beləliklə son 3 ilə yaxın bir dövr ərzində daxil olmuş 68205 elektron müraciətin  48.4 %-i  son cari il üzrə olmuşdur. 

           2015-ci il üzrə Xidmətin ərazi idarələrinin gəliri 19.247.400 manat plan proqnoza qarşı faktiki olaraq 17.311.900 manat təşkil etmiş, proqnoz tapşırıqlar 89.9 faiz yerinə yetirilmişdir.

Hesabat dövründə Xidmətin ərazi idarələrinin gəliri 2014-cü illə müqayisədə 83.0 faiz təşkil etmiş, yəni 3.541.300 manatlıq az xidmət göstərilmişdir. Hesabat dövründə proqnoz tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində ən yüksək göstərici Xidmətin 4 saylı Ərazi İdarəsində 123.5 faiz, və 7 saylı Ərazi İdarəsində 100.7 faiz qeydə alınmışdır. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən dövlət müəssisə və təşkilatlarının əmlak və torpaq sahələrinə dair 2015-ci il ərzində 601 texniki pasport və 2546 ədəd plan-cizgilərin tərtib olunması təmin edilmişdir. 

           Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən bələdiyyə ərazilərində yerləşən, dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının istifadəsində olan və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş dövlətə məxsus torpaq sahələrinin işlənmiş plan-cizgiləri mütəmadi olaraq elektron kadastr bazasına daxil edilməsi üçün Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətinə təqdim olunur.

Hesabat dövründə müxtəlif orqanlardan (əsasən məhkəmələrdən) daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar 134 iş daxil olmuş və 130  qiymətləndirmə işinə baxılmışdır. Hesabat dövrü ərzində Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən 1795 məhkəmə qərarı icra olunmuşdur. 2015-ci il ərzində 10-dan artıq normativ hüquqi aktın layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.

           2015-ci il ərzində Xidmət üzrə  ümumi sənəd dövriyyəsi 31.558  ədəd olmuşdur. 

         Komitə sədri tərəfindən imzalanmış ümumilikdə 101 sayda əmr, sərəncam, göstəriş, qərar və kollegiya qərarı ilə verilmiş tapşırıqlar aidiyyəti şöbələr tərəfindən icra olunaraq müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Hesabat dövründə xidmətə və ərazi idarələrinə birbaşa daxil olan 161.411 sənəddən 53.705 ədədini mərkəzi icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarından, məhkəmələrdən və icra bölmələrindən göndərlən sorğular təşkil etmişdir. Daxil olan sorğular əsasında 450.000 sayda  hüquqi və fiziki şəxsin əmlakı ilə bağlı məlumat müvafiq qaydada cavablandırılmışdır.

           Elektron poçt vasitəsilə daxil olan 197 onlayn müraciətə operativ qaydada baxılmış və aidiyyəti üzrə cavablandırılmışdır. 2015-ci ildə Xidmətin 148 nömrəli Çağrı mərkəzinə daxil olan 9491 müraciətin 1352-i şikayət, 8139-u isə məlumat və sorğu xarakterli olmuşdur. Eyni zamanda Komitənin 193 nömrəli Çağrı mərkəzinə daxil olan 121 müraciət cavablandırılmışdır. Hesabat dövründə hüquqların dövlət qeydiyyatına dair bir sıra əməliyyatların aparılması ilə bağlı daxil olan 286.831 ərizədən 13.263-nə, başqa sözlə 4.62 %-nə verilmiş imtinaların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə əsaslandırılmış şəkildə cavablandırılması təmin edilmişdir.

          2015-ci ildə qeydiyyat idarələri tərəfindən hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə verilmiş 7794 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən 448,53 ha ümumi torpaq sahəsinin zəbt edildiyi, 287922,25 kv.m ümumi sahədə özbaşına tikinti işlərinin aparıldığı müəyyən edilmiş və bununla bağlı dövlət orqanlarına 5107 məktub göndərilmişdir.