Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında   Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair

H E S A B A T

     

Hesabat dövründə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin struktur bölmələri tərəfindən dövlət reyestrində daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı həyata keçirilmiş, hüquqların qeydiyyatı üçün zəruri olan inventarlaşdırma işləri aparılmış və müvafiq texniki sənədlər tərtib edilmiş, dövlət rüsumunun dövlət büdcəsinə köçürülməsi və göstərilən xidmətlərdən yığılan vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarət təmin edilmişdir.

2016-cı il ərzində ölkə üzrə 171942 daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınmış, bu göstəricinin 49904-ü (29.0 faizi) ilkin, 122038-i (71.0 faizi) isə təkrar qeydiyyata aid olmuşdur. Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 32027-si fərdi yaşayış və bağ evi, 44124-ü mənzil, 89552-si torpaq sahəsi, 2765-i qeyri-yaşayış binası, 2714-ü qeyri-yaşayış sahəsi, 626-sı əmlak kompleksi, 28-i çoxmərtəbəli yaşayış binası, 106-sı isə çoxillik əkmələr təşkil etmişdir.

2016-cı il ərzində ölkə üzrə aparılmış, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının statistikasının ötən ilin eyni dövrü ərzində aparılmış qeydiyyatın statistikası ilə müqayisəsi zamanı ümumi göstəricinin 9.7 faiz azalaraq 90.3 faiz təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma və azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 22.8 faiz olmaqla 5 saylı Ərazi İdarəsində, 11.6 faiz olmaqla Bakı şəhər Ərazi İdarəsində, 6.8 faiz olmaqla 10 saylı Ərazi İdarəsində, 6.4 faiz olmaqla 11 saylı Ərazi İdarəsində, 3.9 faiz olmaqla 15 saylı Ərazi İdarəsində, 0.9 faiz olmaqla 2 saylı Ərazi İdarəsində, azalma isə 51.1 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində, 45.1 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində, 30.9 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, 28.8 faiz olmaqla 4 saylı Ərazi İdarəsində, 24.9 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 24.9 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, 24.3 faiz olmaqla 9 saylı Ərazi İdarəsində, 24.2 faiz olmaqla 3 saylı Ərazi İdarəsində, 16.5 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində, 15.3 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 8.7 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində, 3.8 faiz olmaqla 6 saylı Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

2016-cı il ərzində ölkə üzrə aparılan ilkin qeydiyyat, ümumi qeydiyyatın 29.0 faizini təşkil etmişdir. Aparılan ilkin qeydiyyatın statistikasının ötən ilin eyni dövrü ərzində aparılmış ilkin qeydiyyatın statistikası ilə müqayisəsi zamanı 18.7 faiz artaraq 118.7 faiz təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma-azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 55.9 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 52.6 faiz olmaqla 2 saylı Ərazi İdarəsində, 37.7 faiz olmaqla 9 saylı Ərazi İdarəsində, 36.3 faiz olmaqla Bakı şəhər Ərazi İdarəsində, 35.5 faiz olmaqla 5 saylı Ərazi İdarəsində, 35.0 faiz olmaqla 11 saylı Ərazi İdarəsində, 32.5 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 24.5 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, 19.3 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində, 19.2 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, 17.5 faiz olmaqla 10 saylı Ərazi İdarəsində, 3.3 faiz olmaqla 6 saylı Ərazi İdarəsində, 0.7 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində, azalma isə 30.0 faiz olmaqla 4 saylı Ərazi İdarəsində, 22.9 faiz olmaqla 3 saylı Ərazi İdarəsində, 7.8 faiz olmaqla 15 saylı Ərazi İdarəsində, 1.0 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində, 0.9 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

2016-cı il ərzində 143127 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılmış və texniki pasport tərtib edilmiş, 35757 ipoteka müqaviləsi, 7127 yüklülük (icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınmış, hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 129156 məhdudiyyət arayışı (ondan 84242-si və ya 65.2 faizi Notariuslar tərəfindən edilmiş müraciətlərə aiddir), əhaliyə xidmətlə bağlı 40561 digər müxtəlif məzmunlu arayışlar verilmişdir.

2016-cı ilin statistik göstəricilərinin 2015-ci ilin statistik göstəriciləri ilə müqayisəsi aparılan zaman yüklülüyün (icarə istifadə) qeydiyyatında 34.0 faiz, əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışların sayında 14.8 faiz, inventarlaşdırma işləri üçün tərtib edilmiş texniki pasportların sayında 4.5 faiz, məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışların sayında 0.6 faiz artma, ipotekanın qeydiyyatında 13.6 faiz, üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı aparılan daşınmaz əmlakların ümumi sayında isə 9.7 faiz, azalma müşahidə edilmişdir.

2016-cı il ərzində Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə ümumilikdə tərtib edilmiş texniki pasportların statistikasının ötən ilin eyni dövrünün statistikası ilə müqayisəsi zamanı bu göstəricinin 4.5 faiz artaraq 104.5 faiz təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricinin Xidmətin 18 ərazi idarəsi üzrə artma-azalma faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 24.3 faiz olmaqla 5 saylı Ərazi İdarəsində, 18.1 faiz olmaqla 10 saylı Ərazi İdarəsində, 17.9 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 17.5 faiz olmaqla Bakı şəhər Ərazi İdarəsində, 15.6 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 11.9 faiz olmaqla 11 saylı Ərazi İdarəsində, 10.7 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, 7.6 faiz olmaqla 2 saylı Ərazi İdarəsində, 7.4 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində, 6.5 faiz olmaqla 15 saylı Ərazi İdarəsində, 2.9 faiz olmaqla 6 saylı Ərazi İdarəsində, 2.0 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində, 1.9 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, Azalma isə 28.4 faiz olmaqla 4 saylı Ərazi İdarəsində, 11.5 faiz olmaqla 3 saylı Ərazi İdarəsində, 10.5 faiz olmaqla 9 saylı Ərazi İdarəsində, 5.9 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində və 4.7 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsində, ötən ilin eyni dövrünün statistikası ilə müqayisəsi zamanı 0.6 faiz artımın olduğu müşahidə olunmuşdur. Ərazi İdarələrinin göstəricilərinə nəzər yetirdikdə isə 18 ərazi idarəsindən 10-da artma digər 8-də isə azalmanın olduğu müəyyən olunmuşdur. Artma 26.8 faiz olmaqla 5 saylı Ərazi İdarəsində, 26.4 faiz olmaqla 10 saylı Ərazi İdarəsində, 19.8 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 10.6 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində, 8.1 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 7.2 faiz olmaqla 9 saylı Ərazi İdarəsində, 5.3 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, 4.4 faiz olmaqla Bakı şəhər Ərazi İdarəsində, 0.4 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, 0.4 faiz olmaqla 2 saylı Ərazi İdarəsində, Azalma isə 20.2 faiz olmaqla 4 saylı Ərazi İdarəsində, 20.1 faiz olmaqla 6 saylı Ərazi İdarəsində, 15.5 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində, 11.8 faiz olmaqla 15 saylı Ərazi İdarəsində, 11.2 faiz olmaqla 3 saylı Ərazi İdarəsində, 10.2 faiz olmaqla 11 saylı Ərazi İdarəsində, 2.7 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində, 1.5 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində müşahidə edilmişdir.

2016-cı il ərzində, üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlak obyektlərindən 55614-ü (32.3 faiz), tərtib edilmiş texniki pasportlardan 40942-si (28.6 faiz), dövlət qeydiyyatına alınmış ipoteka müqavilələrindən 16884-ü (47.2 faiz), dövlət reyestrindən hüquq sahiblərinə verilmiş məhdudiyyət arayışlarından 46490-ı (36.0 faizi), əhaliyə xidmətlə bağlı arayışlardan 12025-i (29.6 faizi) Bakı şəhər Ərazi İdarəsi üzrə olmuşdur.

2016-cı il ərzində ölkə üzrə 10882 mənzil özəlləşdirilmişdir. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı 1.8 faiz azalaraq 98.2 faiz təşkil etmişdir. Özəlləşdirmə başlayandan 01 yanvar 2017-ci il tarixinədək ölkə üzrə 529025 mənzil özəlləşdirilmişdir.

 

Xidmətin ərazi idarələrində fəaliyyət göstərən mobil ofislər vasitəsilə 2016-cı il ərzində vətəndaşlardan 71757 müraciət qəbul olunmuşdur. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə isə 0.02 faiz artmışdır. Bu göstəricinin 18 ərazi idarəsi üzrə artıb-azalmasını göstərən faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir: Artma 177.4 faiz olmaqla 4 saylı Ərazi İdarəsində, 127.4 faiz olmaqla Bakı şəhər Ərazi İdarəsində, 59.5 faiz olmaqla 13 saylı Ərazi İdarəsində, 52.8 faiz olmaqla 11 saylı Ərazi İdarəsində, 40.7 faiz olmaqla 10 saylı Ərazi İdarəsində, 38.9 faiz olmaqla 15 saylı Ərazi İdarəsində, 16.2 faiz olmaqla 6 saylı Ərazi İdarəsində, 6.4 faiz olmaqla 3 saylı Ərazi İdarəsində, 3.8 faiz olmaqla 16 saylı Ərazi İdarəsində, 0.9 faiz olmaqla 9 saylı Ərazi İdarəsində, Azalma isə 72.2 faiz olmaqla 17 saylı Ərazi İdarəsində, 36.0 faiz olmaqla 12 saylı Ərazi İdarəsində, 18.9 faiz olmaqla 8 saylı Ərazi İdarəsində, 18.8 faiz olmaqla 7 saylı Ərazi İdarəsində, 18.0 faiz olmaqla 14 saylı Ərazi İdarəsində, 15.1 faiz olmaqla 2 saylı Ərazi İdarəsində, 13.8 faiz olmaqla 5 saylı Ərazi İdarəsində, 6.9 faiz olmaqla 18 saylı Ərazi İdarəsində, müşahidə edilmişdir.

 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinə 2016-cı ildə hüquq sahibləri tərəfindən 27116 elektron müraciət daxil olmuş, bunun 25980-i icra olunmuş, 923 işin icrasından imtina edilmişdir.

 

2016-cı il üzrə Xidmətin ərazi idarələrinin gəliri 18789.0 min manat plan proqnoza qarşı faktiki olaraq 19044.5 min manat təşkil etmiş, proqnoz tapşırıqlar 101.4 faiz yerinə yetirilmişdir.

Hesabat dövründə proqnoz tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi sahəsində 5 saylı Ərazi idarəsində 114.4 faiz, 7 saylı Ərazi İdarəsi üzrə 113.9 faiz, 10 saylı Ərazi İdarəsində 109.4 faiz, 15 saylı Ərazi İdarəsində 108.7 faiz, 13 saylı Ərazi İdarəsində 106.9 faiz, Bakı Şəhər Ərazi idarəsində 104.3 faiz, 18 saylı Ərazi idarəsində 103.4 faiz, 11 saylı Ərazi İdarəsində 103.2 faiz, 2 saylı Ərazi İdarəsində 102.3 faiz, 14 saylı Ərazi İdarəsində 102.1 faiz, 12 saylı Ərazi İdarəsində 101.7 faiz, 6 saylı Ərazi İdarəsində 101.5 faiz, 17 saylı Ərazi İdarəsində 101.3 faiz, 3 saylı Ərazi İdarəsində 96.1 faiz, 16 saylı Ərazi İdarəsində 92.7 faiz, 8 saylı Ərazi İdarəsində 91.5 faiz, 9 saylı Ərazi İdarəsində 90.1 faiz və 4 saylı Ərazi İdarəsində 83.3 faiz qeydə alınmışdır.

Cari il üzrə Xidmətin ərazi idarələrinin gəliri keçən il ilə müqayisədə 110.0 faiz təşkil etmiş, yəni 1732.6 min manatlıq çox xidmət göstərilmişdir.

Bu göstərici üzrə Xidmətin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsində 737.4 min manat, 5 saylı Ərazi İdarəsində 238.4 min manat, 2 saylı Ərazi İdarəsində 161.2 min manat, 13 saylı Ərazi İdarəsində 154.2 min manat, 10 saylı Ərazi İdarəsində 128.4 min manat, 12 saylı Ərazi İdarəsində 117.9 min manat, 16 saylı Ərazi İdarəsində 112.5 min manat, 7 saylı Ərazi İdarəsində 79.5 min manat, 6 saylı Ərazi İdarəsində 78.4 min manat, 15 saylı Ərazi İdarəsində 77.2 min manat, 3 saylı Ərazi İdarəsində 58.4 min manat, 18 saylı Ərazi İdarəsində 49.7 min manat, 17 saylı Ərazi İdarəsində 45.7 min manat, 11 saylı Ərazi İdarəsində 42.9 min manat, 8 saylı Ərazi İdarəsində 21.0 min manat, 14 saylı Ərazi İdarəsində 12.0 min manat çox gəlir əldə olmasına baxmayaraq 9 və 4 saylı ərazi idarələrində azalma olmuşdur.

Xidmətin ərazi idarələri 2016-cı il ərzində dövlət rüsumu üzrə 13966.5 min manatlıq plan proqnoza qarşı 10939.3 min manat təşkil etmiş, proqnoz tapşırıq 78.3 faiz yerinə yetirilmişdir. Hesabat dövründə planın yerinə yetirilməsi üzrə 10 saylı Ərazi İdarəsində 139.8 faiz, 15 saylı Ərazi İdarəsində 125.8 faiz, 11 saylı Ərazi İdarəsində 124.4 faiz, 5 saylı Ərazi İdarəsində 116.4 faiz, 8 saylı Ərazi İdarəsində 106.8 faiz, 12 saylı Ərazi İdarəsində 99.4 faiz, 16 saylı Ərazi idarəsində 95.4 faiz, 9 saylı Ərazi İdarəsində 90.8 faiz, 18 saylı Ərazi İdarəsində 88.9 faiz, 7 saylı Ərazi İdarəsində 84.7 faiz, 2 saylı Ərazi İdarəsində 81.2 faiz, 13 saylı Ərazi İdarəsində 79.7 faiz, 6 saylı Ərazi İdarəsində 78.5 faiz, 17 saylı Ərazi İdarəsində 73.7 faiz, 3 saylı Ərazi İdarəsində 66.0 faiz, Bakı Şəhər Ərazi İdarəsində 65.4 faiz, 14 saylı Ərazi İdarəsində 59.0 faiz və 4 saylı Ərazi İdarəsində 56.0 faiz olmuşdur.

2016-cı il üzrə ödənilən dövlət rüsumunun məbləği 2015-ci ilə  nisbətən 727.5 min manat çoxdur.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1381-IVQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq 2016-cı il ərzində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinin xidmətlərinə və hüquqi hərəkətlərinə görə dövlət büdcəsinə köçürülmüş dövlət rüsumunun 25 faizi, 2556.0 min manat vəsait açılmış və müvafiq olaraq 2556.0 (2536.7) min manat xərclənmişdir.

Xidmətin mərkəzi aparatı üçün 2016-cı il üzrə xərclər smetasına əsasən 1022.9 min manat vəsait açılmış və həmin dövr ərzində 951.7 min manat vəsait xərclənmişdir.

 

 2016-cı ildə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən dövlət müəssisə və təşkilatlarının əmlakının və istifadəsində olan torpaq sahələrinə 413 texniki pasport və 10407 ədəd plan-cizginin tərtib olunması təmin edilmişdir. O cümlədən həmin dövr ərzində ərazi idarələri tərəfindən bələdiyyə ərazilərində yerləşən dövlət torpaqlarına 7629 plan-cizgi hazırlanmışdır.  

Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən bələdiyyə ərazilərində yerləşən, dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının istifadəsində olan və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş dövlətə məxsus torpaq sahələrinin işlənmiş plan-cizgiləri mütəmadi olaraq elektron kadastr bazasına daxil edilməsi üçün DƏKÜRX-nə təqdim olunur.

01.01.2017-cı il tarixə olan dövr ərzində Məlumat bankına 52014  daşınmaz əmlak barədə məlumatlar daxil edilmişdir.

Ərazi idarələri üzrə arxivlərdə 01.01.2017-cı il tarixə mövcud olan 1874064 ədəd saxlanma vahidindən 1856915 ədədi, yəni 99,1 faizi yeni qovluqlarda yığılmışdır.  Hüquqları dövlət qeydiyyatına alınmış 1496442 inventar işindən 1495128 ədədi, yəni 99.9 faizi skanlaşdırılaraq elektron məlumat bazasına daxil edilmişdir.

Ləğv edilmiş DTXK-nin rayon şöbələrindən qəbul edilmiş 2039010 arxiv sənədindən 1865015 ədədi, yəni 91.5 faizi çeşidlənmişdir. Çeşidlənmiş sənədlərdən 340620 ədədi, 18.1 faizi  qovluqlarda yerləşdirilmişdir.

01.01.2017-cı il tarixə olan dövrdə daşınmaz əmlakın fərdi qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif orqanlardan (əsasən məhkəmələrdən) daxil olmuş 369 işdən 235 qiymətləndirmə işi icra edilmişdir, 68 işə imtina verilmiş, 66 iş isə hazırda icradadır.

 Bundan əlavə 2016-cı il ərzində ərazi idarələri tərəfindən bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərlə 53810 müqavilə bağlanmış, 45358 müqavilə icra olunaraq bazar qiyməti barədə arayış verilmişdir.

 

 “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30.09.2011-ci il tarixli 201-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26.12.2011-ci il tarixli 566 nömrəli Fərmanın 3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 2016-cı ildə qeydiyyat idarələri tərəfindən hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə verilmiş 7793 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən 533,36 ha ümumi torpaq sahəsinin zəbt edildiyi, 51253528,30 kv.m ümumi sahədə özbaşına tikinti işlərinin aparıldığı müəyyən edilmiş və bununla bağlı dövlət orqanlarına 1658 məktub göndərilmişdir.

 

2016-cı ildə Xidmətə və onun ərazi idarələrinə  ümumilikdə 197806  sənəd daxil olmuşdur. Həmin sənədlərdən 5069-u  Komitədən Xidmətə, 26205-i Xidmətə birbaşa, 166532-si isə ərazi idarələrinə birbaşa daxil olan müraciətlərdir. Bu müddətdə Komitədən Xidmətə göndərilmiş 5069 sənəddən 1338-i müxtəlif dövlət orqanlarından və digər qurumlardan ünvanlanmış məktublar, 3731-i vətəndaşlardan daxil olan ərizə və şikayətlərdir. 3731 vətəndaş müraciətindən 1986-sı şikayət, 1745-i  ərizə xarakterli olmuşdur.

Xidmətə birbaşa daxil olmuş 26205 sənəddən 25437-si dövlət orqanlarından və digər qurumlardan daxil olan məktublar, 768-i isə vətəndaş müraciətləridir. İl üzrə bilavasitə Xidmətə ünvanlanmış 768 vətəndaş müraciətindən 371-i şikayət, 397-si ərizə olmuşdur. Bu müraciətlərdən 101-i nəzarətə alınmaqla icra olunub. Daxil olan 768 vətəndaş müraciətindən 431-i reyestrdən çıxarışın və digər sənədlərin verilməsi, 8-i texniki pasportun hazırlanması, 19-u bağ sahəsi üzərində hüquqların qeydiyyatı, 79-u mübahisəli əmlak, qanunsuz zəbtolunma, 2-si etik davranış qaydalarının pozulması, 11-i məhkəmə qətnamələrinin icra edilməməsi, 12-si dövlət reyestrindən məhdudiyyət və digər arayışların verilməsi, 4-ü torpaq sahələrinin koordinatlarının və ya sərhədlərinin müəyyən edilməsi,           7-si plan və ölçü sənədinin verilməsi, 2-si işə qəbul və işdən azad olunmaq,  1-i dövlət rüsumu və xidmət haqqının hesablanması, 192-si digər sahələrlə bağlı olub. 768 vətəndaş müraciətindən 686-na müvafiq izahat verilib, 34-ü müsbət həll olunub, 4-ü qismən həll olunub, 10-nu əsassız sayılıb, 5-i aidiyyəti üzrə göndərilib, 12-nin icrası nəzərdə tutulub, 17-si icradadır.

2016-cı ildə elektron poçt vasitəsilə daxil olan 444 onlayn müraciətə operativ qaydada baxılmış və aidiyyəti üzrə cavablandırılmışdır.

Ərazi idarələrinə birbaşa daxil olmuş 166532 sənəddən 108640-ı dövlət orqanlarından və digər qurumlardan daxil olan məktublar, 57892-si isə vətəndaşlardan daxil olmuş müraciətlərdir. 57892 vətəndaş müraciətindən 57862-si ərizə, 30-u isə şikayətdir.

Bu dövr ərzində ərazi idarələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar 2582 şikayət qeydə alınmışdır ki, bunların da 1509-u təkrar müraciətlərdir. Bu rəqəm ötən illə müqayisədə 354 ədəd (15,89%) artmışdır.

Xidmət tərəfindən 2016-cı il üzrə 8429 ünvana məktub hazırlanmış, onlardan 7573-ü birbaşa Xidmət tərəfindən, 856-sı isə Komitə tərəfindən göndərilmişdir.  Yerli ərazi idarələri və struktur daxilindəki yazışmaların sayı 2762 ədəd təşkil etmişdir.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, komitə sədri tərəfindən 2016-cı il ərzində respublikanın şəhər və rayonlarını əhatə etməklə Hacıqabul, Qobustan, Samux, İsmayıllı, Yardımlı, Siyəzən, Oğuz, Naftalan, Zərdab, Sabirabad, Ağdaş və İmişli şəhərləri mərkəz olmaqla vətəndaşların səyyar qəbulu keçirilmişdir. Qəbul zamanı Xidmətin fəaliyyət sahələri üzrə 152 vətəndaşın ərizəsinə baxılmış və müraciətlərin həll edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.

           Xidmətin aparatında hesabat ilində xidmət rəisi, müavinləri və struktur bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən 1196 vətəndaş qəbul edilmiş, onlar tərəfindən qaldırılan problemlərin həlli ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.

          Xidmət üzrə hesabat dövründə 1344 əmr (30 inzibati əmr, 37 ezamiyyə, 311 kadr, 875 məzuniyyət, 91 intizam tənbehi ilə bağlı əmr) və  10  göstəriş imzalanmışdır.

        

 2016-cı ildə Xidmətin 148 nömrəli Çağrı mərkəzinə daxil olan 9117 müraciətin 268-i şikayət, 8849-u isə məlumat və sorğu xarakterli olmuşdur. Eyni zamanda 193  nömrəli Çağrı mərkəzindən daxil olan 83 müraciət cavablandırılmışdır.

 

2016-cı ilin noyabr ayı ərzində Xidmətin ərazi idarələrinin cəlb olunduğu məhkəmə işlərinin sayı 1708 olmuşdur. Məhkəmə işlərinin 901-də Xidmətin ərazi idarələri cavabdeh, 4-də iddiaçı, 803-də üçüncü (maraqlı) şəxs qismində çıxış etmişdir.

Məhkəmə işlərinin 526-ı mülkiyyət hüququnun tanınması, 75-i vərəsəliyə əsasən hüquqların tanınması, 8-i digər əşya hüquqlarının (ipoteka və s.) tanınması, 391-i hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi, 18-i vəzifəli şəxslərin hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) şikayət, 690-ı digər məzmunlu işlərlə bağlı olmuşdur.

423 iş üzrə icraat başa çatmışdır və Xidmətin ərazi idarələrinə qarşı 280 iddia təmin olunmuşdur. Bunlardan Xidmətin ərazi idarələrinin cavabdeh olduğu işlər üzrə təmin edilmiş iddiaların sayı 109 təşkil etmişdir. Daha 126 iş üzrə icraat dayandırılmış, xitam verilmiş, baxılmamış saxlanılmış və ya iddia mümkün sayılmamışdır.

Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən 54 apellyasiya, 36 kassasiya şikayəti verilmişdir. Hesabat dövrü ərzində Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən 212 məhkəmə qərarı icra edilmişdir.

 

          Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 19.01.2016-cı il il tarixli 07 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2016-cı il üçün normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması Planı”na uyğun olaraq bir sıra normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanaraq razılaşdırılması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına, rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə yuxarı orqana təqdim edilmişdir:

- “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi,

-   “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən verilən “Daşınmaz əmlaka dair Texniki pasport”un Təsviri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi,

- “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 2009-cu il 31 iyul tarixli 4 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Qərarı layihəsi,

-  “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 17 iyun tarixli 553 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın təsviri”nə dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi,

-  “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman layihəsi,

- “Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi,

- “Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi,

-  "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi,

- “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi,

- “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanun layihəsi,

- “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi.

 

          Azərbaycan Respublikasının 14.10.2016-cı il tarixli, 347-VQD nömrəli Qanunu ilə “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilmişdir. Dəyişikliyə uyğun olaraq, icarədə və ya istifadədə olan torpaq sahəsində yerləşən, 2013-cü il yanvarın 1-dək inşa edilmiş, hündürlüyü 12 metrədək olan yaşayış evlərinə münasibətdə torpaq sahəsi üzərində icarə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə və ya yaşayış evinin istismara qəbul aktı hüquqların qeydiyyatı üçün əsas kimi müəyyən edilmişdir.

          Məqsədli təyinatına görə yaşayış evinin tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsində yerləşən, 2013-cü il yanvarın 1-dək inşa edilmiş, hündürlüyü 12 metrədək olan yaşayış evlərinə münasibətdə isə torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd hüquqların qeydiyyatı üçün əsas kimi nəzərdə tutulmuşdur.

          “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Xidmət tərəfindən hazırlanan layihə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11.07.2016-cı il tarixli, 984 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

 

           “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq Xidmətin aparatında və ərazi idarələrində (Xidmət rəisinin müavinləri, aparatın struktur bölmələrinin, yerli qurumların rəhbərləri və müavinləri istisna olmaqla) işçilərin işə qəbulu, işdən azad edilməsi, başqa işə keçirilməsi, vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması, kadrların irəli çəkilməsi, yerdəyişməsi, onların şəxsi işlərinin hazırlanması və digər məsələlərlə bağlı işlər davam etdirilmişdir.

          2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin aparatının struktur bölmələri üzrə  7 nəfər daimi, 2 nəfər sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmişdir. 6 nəfərə inzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı üzrə 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilmişdir. Xidmətin aparatı üzrə 4 nəfər stajçı kimi qulluğa qəbul edilmiş, 4 nəfər müqavilə əsasında, 4 nəfər isə yardımçı vəzifəyə işə götürülmüşdür. Yardımçı vəzifə tutan 2 nəfərə dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə, 5 nəfərə dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə və 3 nəfərə  isə dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti ixtisas dərəcələri verilmişdir. Bu müddət ərzində aparatın struktur bölmələri üzrə 4 nəfərin dövlət qulluğuna, 7 nəfərin isə əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir.

          Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2006-cı il tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın  Dövlət Reyestri Xidmətində rəhbər vəzifələrin tutulması üçün ehtiyat kadrların siyahısı nəzərdən keçirilmiş, Xidmətin 14 yanvar 2016-cı il tarixli 11/K nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Komitənin İnsan resurslarının idarəedilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinə təqdim edilmişdir.

         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 10 fevral 2014-cü il tarixli 021-Q nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair yekun hesabatın hazırlanması istiqamətində tədbirlər görülür.

          Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 22 dekabr 2015-ci il tarixli 217 nömrəli əmri ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin, 14 aprel 2016-cı il tarixli 61 nömrəli əmri ilə ərazi idarələrinin yeni strukturu təsdiq edilmiş, 02 sentyabr 2016-cı il tarixli 149 nömrəli əmri ilə 4 saylı Ərazi İdarəsinin strukturunda dəyişikliklər edilmiş və bununla bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.

             01 yanvar 2017-ci il tarixinə Xidmətin aparatı və ərazi idarələri üzrə işçilərin sayı     1181 ştat vahidinə qarşı 1013 nəfər təşkil etmişdir. Onlardan 69 nəfəri Xidmətin Aparatında və 944 nəfəri isə ərazi idarələrində çalışır. Vakant vəzifələrin sayı 168 vahid təşkil edir. Xidmət üzrə hazırda 81 nəfər özəl kadastr mütəxəssisləri (mərzçəkənlər) və             123 nəfər texniki işçilər (xadimə, sürücü, bağban və s.) fəaliyyət göstərir.

            2016-cı il ərzində 138 nəfər işə qəbul edilmiş, 131 nəfər işdən azad edilmiş və 399 nəfərin iş yeri dəyişdirilmişdir.

            2016-cı il ərzində kadr ehtiyatının yaradılması, onların gücündən səmərəli istifadə olunması məqsədi ilə Xidmətin ərazi idarələri tərəfindən təklif olunan 199 nəfər gənc mütəxəssislə fərdi söhbətlər aparılmış, onların nəzəri və praktiki bilikləri yoxlanılmış, ixtisasına uyğun işlə təmin olunması barədə müvafiq təkliflər hazırlanmış və rəhbərliyə təqdim olunmuşdur.

            Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 13 yanvar 2016-cı il tarixli 04 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “2016-cı il üçün təlim-tədris plan qrafiki”nə uyğun olaraq, Təlim-Tədris Mərkəzi tərəfindən 2016-cı il, 28-30 yanvar tarixlərində “Daşınmaz əmlaka dair xidmətlərlə bağlı dövlət rüsumu və tariflərin tətbiqi məsələləri”, 16-20 fevral 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması”, 23-27 fevral 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin əsasları və praktiki qaydaları”, 24-26 fevral 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki sənədlərin hazırlanması və tərtibi işləri”, 9-12 mart 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlakın kadastr məlumat bazasının yaradılmasında Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (GİS) tətbiqi, 12-16 aprel 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması”, 28-30 aprel 2016-cı il tarixlərində “Xidməti sənədlərin elektron icraatı və sənədləşdirmə təminatı”, 10-14 may 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlaka/torpağa dair texniki inventarizasiya-ölçmə işlərinin aparılması və sənədlərin hazırlanması”, “Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlak hüquqlarına dair mübahisəli məsələlər və məhkəmələrlə işin təşkili”, 13-18 iyun 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanlarının idarə edilməsi və Ünvan Reyestrinin aparılması”, 20-25 iyun “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və idarə edilməsi informasiya Sisteminin öyrənilməsi”, 28 iyun - 02 iyul 2016-cı il tarixlərində ”Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ-hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri”, 07-09 sentyabr 2016-cı il tarixlərində “İşçilərin etik davranış qaydaları və korporativ xidmət standartları”, 15-17 sentyabr tarixlərində “Komitənin fəaliyyət proseslərində informasiya texnologiyalarının və elektron xidmətlərin tətbiqi, 21-23 sentyabr 2016-cı il tarixlərində “Komitədə arxiv işinin təşkili”, 11-13 oktyabr 2016-cı il tarixlərində “Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi ”, “19-21 oktyabr 2016-cı il tarixlərində “Maliyyə idarəçiliyi, iqtisadi təhlil, proqnozlaşdırma və nəzarət məsələləri”, 25-27 oktyabr 2016-cı il tarixlərində “Dövlət qulluğunun mahiyyəti və qulluqkeçmənin əsasları”, 15-18 noyabr 2016-cı il tarixlərində “Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri”, 29 noyabr 2016-cı il tarixində “Strateji təhlil və planlaşdırma” mövzularında təlimlər keçirilmiş və bu təlimlərə 323 nəfər işçi cəlb edilmişdir.

           Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində işləyən dövlət qulluqçuları tərəfindən 2016-ci il ərzində etik davranış qaydalarının pozulması hallarının baş verməməsi barədə məlumatlar hazırlanmış və Komitənin Daxili nəzarət şöbəsinə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda Xidmətin aparatında çalışan dövlət qulluqçularının reyestri işlənilmiş və hər ayın sonunda yenilənərək Komitəyə təqdim olunmuşdur.

           Əmək funksiyasını lazımi səviyyədə yerinə yetirmədiklərinə və fəaliyyətində yol verdikləri nöqsanlara görə 2016-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq əmrləri ilə ərazi idarələri üzrə 22 nəfərə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət, 72 nəfərə töhmət verilmiş və 108 nəfərə xəbərdarlıq edilmişdir.

 

           Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 2015-ci il 25 dekabr tarixli 222 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin vəzifə və funksiyalarının  icrası ilə bağlı 2016-cı il üçün Fəaliyyət Planı”nın icrasına dair  məlumat hazırlanmışdır. (əlavə olunur)

          “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 2006-cı il tarixli 472 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından və Nazirlər Kabinetindən daxil olmuş fərman, sərəncam və qərarların, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən daxil olmuş əmr, sərəncam, qərar və göstərişlərin icrası istiqamətində zəruri tədbirlər görülmüş, bununla bağlı məlumat hazırlanmışdır (əlavə olunur).

          “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin 16 may 2016-cı il tarixli 80 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 aprel 2016-cı il tarixli 1993 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2016-cı il üçün İş Planı”nın icrasına dair  məlumat hazırlanaraq Komitəyə təqdim edilmişdir.

          2016-cı ilin hesabat dövründə Xidmətin ərazi idarələrinin və rayon şöbələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir.

          Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin struktur bölmələri tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifə və tapşırıqların icrası istiqamətində tədbirlər davam edir.