13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin Mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Hacıqabul rayonu, Muğan; Padar5 Qarasu, Abdulabad, Kolanı kəndləri

01 mart 2019-cu il

2

Hacıqabul rayonu Meyniman, Axtaçı- Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacanlıt Bürvənd, Xilə kəndləri

04 mart 2019-cu il

3

Hacıqabul rayonu, Navahi, Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğlan, Qızılburun kəndləri

05 mart 2019-cu il

4

Həcıqabul rayonu, birıncİ Uduluh Paşalı, Tava, Şorbaçt kəndləri

06 mart 2019-cu il

5

Sabırabad rayonu, Quruzma, Qaraqaşllh Qəzli, Kovlar, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndləri

07 mart 2019-cu il

6

Sabırabad rayonu Qaratəpə, Nərimankənd, Şəhriyar; Xəlfəli, Nizamikənd, Ulacalı, Bulduq kəndləri

11 mart 2019-cu il

7

Sabirabad rayonu, Quruzma, Qaraqaşlı, Qəzlif Kovlar, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndləri

12 mart 2019-cu il

8

Sabirabad rayonu, Qaratəpə, Nerimankənd. Şəhriyar, Xəlfəli, Nizamikənd, Ulacalı, Bulduq kəndlərı

13 mart 2019-cu il

9

Sabirabad rayonu, Şıxsalahlı, Osmanlı, Qaragüney, Dadaşbəyli, Ulacalı, Bulduq, Mürsəllı, Şıxlar kəndləri

14 mart 2019-cu il

10

Sabirabad rayonu, Surra, Qaralı, Balvar. Qasimbəyli, Muradbəylı, Əsgərbəyli; Yolçubəyjı, Narlıq kəndləri

15 mart 2019-cu il

11

Sabirabad rayonu, Cavad, Əlicançlı, Həsənəli, Zəngənə, Axısxa kəndləri

18 mart 2019-cu il

12

Həcıqabui rayonu, Muğan, Padar, Qarasu, Abdulabad, Kolanı kəndləri

19 mart 2019-cu il

13

Hacıqabul rayonu, Meyniman, Axtaçı- Şırvan, Talış; Ələtli, Ağacanlı, Bürvənd; Xilə kəndlərı

27 mart 2019-cu il

14

Hacıqabu! rayonu, Navahi. Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğlan, Qjzılburun kəndləri

28 mart 2019-cu il

15

Hacıqabul rayonu, blrinci Udulu, Paşalı, Tava, Şorbaçı kendləri

29 mart 2019-cu il