13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin aprel ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Hacıqabul rayonu, Muğan, Padar, Qarasu, Abdulabad, Kolanı kəndləri

01 04.2019

2

Hacıqabul rayonu, Meyniman: Axtaçı- Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacanh, Bürvənd, Xilə kəndləri

02 aprel 2019-cu il

3

Hacıqabul rayonu, Navahi, Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğian, Qızılburun kəndləri

03 aprel 2019-cu il

4

Hacıqabu! rayonu, birinci Udulu, Paşalı, Tava, Şorbaçı kəndləri

04 aprel 2019-cu il

5

Sabirabad rayonu5 Quruzma, Qaraqaşlı, Qəzli, Kovlar, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndləri

05 aprel 2019-cu il

6

Sabirabad rayonu, Qaratəpə, Nərimankənd, Şəhriyar, Xəlfəli, Nizamikənd, Ulacaiı, Bulduq kəndləri

08 aprel 2019-cu il

7

Sabirabad rayonu, Quru2ma: Qaraqaşlı, Qəzli, Kovlar, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndiən

09 aprel 2019-cu il

8

Sabirabad rayonut Qaratəpə, Nərimankend, Şəhriyar, Xəlfəli, Nizamikənd, Ulacalı, Bulduq kəndləri

10 aprel 2019-cu il

9

Sabirabad rayonu, Şıxsalahlı, Osmanlı, Qaragüney, Dadaşbəyli, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli, Şıxlar kəndləri

11 aprel 2019-cu il

10

Sabirabad rayonu, Surra, Qaralı, Balvar, Qasımbəyli, Muradbəyli, Əsgərbəyli, Yolçubeyli, Narlıq kəndləri

12 aprel 2019-cu il

11

Sabirabad rayonu, CavadF Əllcançlı, Həsənəli, Zəngənə, Axısxa kəndləri

15 aprel 2019-cu il

12

Hacıqabul rayonu, Muğan, Padar, Qarasu, Abdulabad, Kolanı kəndləri

16.04,2019

13

Hacıqabul rayonu, Meyniman, Axtaçı- Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacanlı, Bürvənd, Xilə kəndləri

17 aprel 2019-cu il

14

Hacıqabul rayonu, Navahı, Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğlən, Qızılburun kəndləri

18 aprel 2019-cu il

15

Hacıqabul rayonu, birinci Udulu. Paşalı, Tava, Şorbaçı kəndləri

19 aprel 2019-cu il

16

Hacıqabul rayonu, ikinci Udulu, Tava, Tağılı, Qubalı kendləri

22 aprel 2019-cu il

17

Sabirabad rayonut Quruzmaf Qaraqaşlı, Qəzli, Kovlar, Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli, Ştxlar kəndləri

23 aprel 2019-cu il

18

Hacıqabul rayonu, Muğan, Padar, Qarasu, Abdulabad, Kolanı kəndləri

24 aprel 2019-cu il

19

Hacıqabul rayonu, Meyniman, Axtaçı- Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacanlı, Bürvənd, Xilə kəndlərı

25 aprel 2019-cu il

20

Hacıqabul rayonu, Navahi, Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğlan, Qızılburun kəndlən

26 aprel 2019-cu il

21

Sabirabad rayonu, Quruzma, Qaraqaşlı, Qəzli, Kovlarf Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndləri

29 aprel 2019-cu il

22

Sabirabad rayonu, Qaratəpə, Nərimankənd, Şəhriyar, Xəlfəli, Nizamikənd, Ulacalı, Bulduq kəndləri

30,04,2019