14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin Mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Şamaxı rayonu Nağaraxana kəndi

01 mart 2019-cu il

2

Ağsu rayonu Ərəbuşağı kəndi

04 mart 2019-cu il

3

Ağsu rayonu llxıçı kəndi

05 mart 2019-cu il

4

Qobustan rayonu Nabur kəndi

06 mart 2019-cu il

5

Qobustan rayonu Bəklə kəndi

07 mart 2019-cu il

6

Ağsu rayonu Çaparlı kəndi

11 mart 2019-cu il

7

Şamaxı rayonu Meysəri kəndi

12 mart 2019-cu il

8

Ağsu rayonu Ağsu şəhəri

13 mart 2019-cu il

9

Qobustan rayonu Nardərən kəndi

14 mart 2019-cu il

10

Ağsu rayonu Qiyaslı kəndi

15 mart 2019-cu il

11

Şamaxı rayonu Çuxuryurd kəndi

18 mart 2019-cu il

12

Şamaxı rayonu Cabanı kəndi

19 mart 2019-cu il

13

Şamaxı rayonu Mirikənd kəndi

27 mart 2019-cu il

14

Qobustan rayonu Ərəbqədim kəndi

28 mart 2019-cu il

15

Qobustan rayonu Göydərə kəndi

29 mart 2019-cu il

16

Şamaxı rayonu Qurdtəpə kəndi

30 mart 2019-cu il

17

Ağsu rayonu Muradlı kəndi

31 mart 2019-cu il