15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Ağstafa rayonu  Qarahəsənli kəndi

04 mart 2019-cu il

2

Ağstafa rayonu  Poylu kəndi

05 mart 2019-cu il

3

Ağstafa rayonu  Xətai kəndi,

06 mart 2019-cu il

4

Ağstafa rayonu   Köçəsgər kəndi

07 mart 2019-cu il

5

Qazax rayonu Orta Salahlı kəndi

11 mart 2019-cu il

6

Qazax rayonu Çaylı kəndi

12 mart 2019-cu il

7

Qazax rayonu Daş Salahlı kəndi

13 mart 2019-cu il

8

Qazax rayonu Xanlıqlar kəndi

14 mart 2019-cu il

9

Qazax rayonu Kəmərli kəndi

15 mart 2019-cu il

10

Tovuz rayon Xatınlı kəndi

18 mart 2019-cu il

11

Tovuz rayon Köhnə Qala kəndi

19 mart 2019-cu il

12

Tovuz rayon Yanıqlı  kəndi

26 mart 2019-cu il

13

Tovuz rayon Dönük Qırıqlı

27 mart 2019-cu il

14

Tovuz rayon Alakol kəndi

28 mart 2019-cu il

15

Tovuz rayon Aran kəndi

29 mart 2019-cu il