18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra №-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Zaqatala rayonu Muxax kəndi

01 mart 2019-cu il

2

Zaqatala rayonu Əiiabad qəsəbəsı

04 mart 2019-cu il

3

Zaqatala rayonu Yengiyan kəndi

05 mart 2019-cu il

4

Zaqatala rayonu Bəhmətli kəndi

06 mart 2019-cu il

5

Zaqatala rayonu Lahıc kəndi

07 mart 2019-cu il

6

Balakən rayonu Kortala kəndi

11 mart 2019-cu il

7

Balakən rayonu Püştətala kəndi

12 mart 2019-cu il

8

Balakən rayonu Qullar kəndi

13 mart 2019-cu il

9

Balakən rayonu Talalar kəndi

14 mart 2019-cu il

10

Balakən rayonu Xalatala kəndi

15 mart 2019-cu il

11

Balakən rayonu Katex kəndi

18 mart 2019-cu il

12

Zaqatala rayonu Aşağı Tala kəndi

19 mart 2019-cu il

13

Zaqatala rayonu Qımır kəndi

27 mart 2019-cu il

14

Zaqataia rayonu Zəyəm kəndi

28 mart 2019-cu il

15

Zaqatala rayonu Suvagil kəndi

29 mart 2019-cu il