11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Qaracəmirli kəndi, Dəllər Cırdaxan kəndi, Təzəkənd kəndi,

01 mart 2019-cu il

2

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi,

04 mart 2019-cu il

3

Düyərli kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

05 mart 2019-cu il

4

Keçili kəndi, Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

06 mart 2019-cu il

5

Qaracəmirli kəndi, Dəllər Cırdaxan kəndi, Təzəkənd kəndi

07 mart 2019-cu il

6

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi

11 mart 2019-cu il

7

Düyərli kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

12 mart 2019-cu il

8

Keçili kəndi, Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

13 mart 2019-cu il

9

Qaracəmirli kəndi, Dəllər Cırdaxan kəndi, Təzəkənd kəndi

14 mart 2019-cu il

10

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi

15 mart 2019-cu il

11

Gədəbəy şəhəri. Söyüdlii kəndi, Şəmkir rayonu Çənlibel kəndi

18 mart 2019-cu il

12

Novosaratovka kəndi, Novoivanovka kəndi, Böyiik Qaramurad kəndi

19 mart 2019-cu il

13

Samanhq kəndi, Çanaxçı, Nərimankənd

25 mart 2019-cu il

14

Qaracəmiıii kəııdi, Dəllər Cırdaxan kəndi, Təzəkənd kəndi

26 mart 2019-cu il

15

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi

27 mart 2019-cu il

16

Di'ıyəıii kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

28 mart 2019-cu il

17

Keçili kəndi. Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

29 mart 2019-cu il