“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin satışı ilə əlaqədar elan edilmiş investisiya müsabiqəsi davam edir

“Azərbaycan Respublikasının metallurgiya kompleksində sağlamlaşdırma və restrukturizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2198 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin dövlətə məxsus səhmlərinin investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı ilə əlaqədar zəruri işlər davam etdirilir.

 Müsabiqənin dövlətin strateji maraqlarına uyğun və daha səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə “KPMG Azerbaijan Limited” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi açıq tender əsasında məsləhətçi qismində cəlb edilmişdir. Satılan səhm zərfinin beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilməsi aparılmış, gələcək iqtisadi faydaların əldə edilməsi ilə müəyyən edilən investisiya dəyəri çıxarılmışdır. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış təşkilatlararası müsabiqə komissiyası (İqtisadiyyat, Maliyyə, Ədliyyə, Vergilər, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti) tərəfindən məsləhətçi şirkətinin tövsiyələri nəzərə alınmaqla, potensial iddiaçılar qarşısında qoyulacaq əsas şərtləri əks etdirən investisiya müsabiqəsi haqqında elan Azərbaycan və ingilis dillərində kütləvi informasiya vasitələrində (o cümlədən, elektron) dərc edilmişdir.

Prosesə strateji investorların cəlb edilməsi məqsədi ilə regionda və dünyada tanınan metallurgiya şirkətlərinə ünvanlı müraciətlər göndərilmiş və onlar investisiya müsabiqəsində iştiraka dəvət olunmuşlar. Bu günədək komitə tərəfindən 40-dan artıq polad istehsal edən şirkətlərlə təmaslar qurulmuş, maraq göstərən potensial investorlara məlumatlar təqdim olunaraq onların sualları cavablandırılmışdır. Eyni zamanda, layihə haqqında ABŞ, Türkiyə, Gürcüstan və s. ölkələrin şirkətlərinə müxtəlif beynəlxalq konfrans və biznes forumlarda ətraflı təqdimatlar edilmişdir.

Ayrı-ayrı nüfuzlu layihə institutları və konsaltinq şirkətlərinin müxtəlif vaxtlarda apardıqları tədqiqatlara əsasən, ildə bir milyon ton polad məhsullarının istehsalı məqsədi ilə ölkəmizdə xammaldan son məhsula qədər istehsal zəncirinə daxil olan zavodların inşası və avadanlıqla təminatı üçün minimum 600 milyon ABŞ dolları məbləğində kapital qoyuluşu tələb olunur. Məhz buna görə, ölkənin strateji aktivi hesab olunan “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin bazasında idxalı əvəz edən əlavə dəyərli son məhsulların istehsalını təmin edəcək investisiya proqramı üçün potensial iddiaçılar qarşısında həmin məbləğdə investisiya qoyuluşları şərtinin müəyyən edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

İnvestorun ciddiliyini və kifayət qədər maliyyə imkanlarına malik olmasını təsdiq etmək baxımından müsabiqənin ilkin şərtlərindən biri kimi, 5 il ərzində icra olunacaq layihənin ümumi investisiya məbləğinin 10%-i (100 milyon manat və ya ABŞ dollarının cari kursu ilə təqribən 60 milyon ABŞ dolları) məbləğində dövlət büdcəsinə hissələrlə ödəniş etməsinə dair öhdəlik götürməsi müəyyən olunmuşdur.

Beynəlxalq standartlara əsasən aparılan qiymətləndirmə zamanı 2017-ci il üçün 62%-lik dəmir filizi konsentratının proqnoz qiyməti 48 ABŞ dolları götürülsə də, hazırda dünya bazarlarında konsentrat qiymətləri 82 ABŞ dollarına qədər bahalaşmışdır. Buna baxmayaraq, layihənin özəlləşdirmə cəlbediciliyini qorumaq üçün müsabiqə komissiyası tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənişin məbləği hələlik artırılmadan saxlanılması qərara alınmış, bu məbləğin kəskin artacağı halda isə büdcə ödənişinə yenidən baxılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Xatırladırıq ki, 2012-2013-cü illərdə dünya bazarlarındakı qiymətlər 136 ABŞ dollarınadək yüksəlmişdir.

Göründüyü kimi, dəmir filizi ehtiyatlarının həcmi 270 milyon ton olan “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-ni özəlləşdirməklə, onun mədənlərindən istifadə hüququnu əldə edəcək investorun gələcək pul axınlarının geriyə doğru diskontlaşdırılmış indiki dəyəri nəzərə alınarsa, investor qarşısında qoyulan şərtlərin ədalətli və əhəmiyyətli dərəcədə güzəştli olduğu hesab edilə bilər.

 
 
 

Sorğu

Əmlak Kalkulyatorunun funksiyaları barədə məlumatınız varmı?