Rəhbərlik və şöbə müdirləri

    Rəhbərlik

  - Nərimanov Anar Xanəhməd oğlu - Direktor

  - Həsənov Rasim Asif oğlu - Direktor müavini. 

  - Abdullayev Abduləhəd Yusif oğlu - Baş mühəndis.   

 

   Şöbə müdirləri 

 - Yaqubov Natiq Qəşəm oğlu - Şəbəkə sistemləri və  məlumat bazalarının idarə edilməsi  şöbəsi.

 - Həsənov Teymur Şarayat oğlu - Texniki dəstək  və servisin təşkili şöbəsi.  

 - Şeyda Pərviz Eyvaz oğlu - İnformasiya sistemləri və proqram təminatının işlənməsi şöbəsi

 - Nağıyev Edison Tofiq oğlu - Baş mühasib - Maliyyə və təsərrüfat  şöbəsinin müdiri.

 - Şahmarov Faiq SərdarÜmumi şöbə.