İT Layihələrin İdarə edilməsi

İT layihələrinin idarə edilməsi, layihələr üçün müvafiq normativ sənədləri hazırlanması, icrasına nəzarət edilməsi, sənədlərin daim yenilənməsi, layihələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə konseptual, analitik, texniki və əməliyyat işlərinin həyata keçirilməsi, risklərin idarə edilməsi və biznes proseslərin dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə İTMİM-də xüsusi şöbə yaradılmışdır.

İT layihələrinin idarə edilməsi məqsədilə şöbə tərəfindən müvafiq işlər görülür.