«Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə

 

«Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

  1. «Müflisləşmə və iflas haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 6, maddə 460) 2-ci maddəsinin 4-cü bəndi çıxarılsın.
  2. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 29 noyabr tarixli 208-IQ nömrəli qanunu ilə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 4, maddə 272) təsdiq edilmiş «Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə»yə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Əsasnamənin 1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

«Bu Əsasnamə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsinin qaydalarını müəyyən edir.»;

2. Əsasnamənin 3-cü, 5-ci və 7-ci bəndlərindən, 7.5-ci, 7.8-ci (birinci halda), 7.9-cu, 7.10-cu yarımbəndlərindən, 8-ci və 10-cu bəndlərindən «Dövlət Proqramına əsasən» sözləri, 3-cü bəndindən «(Dövlət Proqramının 1 nömrəli Əlavəsinin 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci bölmələri sözləri, 7.6-cı yarımbəndlərindən «Dövlət Proqramına (həmin Proqramına 11 nömrəli Əlavə) əsasən»«və yaxud qızıl səhm»in buraxılması formasında» sözləri, 4-cü, 6-cı bəndlərindən və 7.8-ci (ikinci halda) yarımbəndindən «Dövlət Proqramına müvafiq olaraq» sözləri, 7.3-cü yarımbəndinin birinci və ikinci abzaslarından «Dövlət Proqramına uyğun olaraq» sözləri çıxarılsın;

3. Əsasnamənin 7.7-ci yarımbəndinin birinci abzasında «Səhmdar cəmiyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa» sözləri »Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə» sözləri ilə əvəz edilsin;

4. Əsasnamənin 8-ci bəndində «Dövlət Proqramı ilə» sözləri «qanunvericiliklə» sözü ilə əvəz edilsin.

  1. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLIYEV

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2000-ciil.

№ 52-IIQD.