Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi

 (4 saylı NK-nun yaxınlığı)

02 sentyabr 2019-cu il

2

 Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon ərazisi  (14 saylı MİS-in yanı)

03 sentyabr 2019-cu il

3

Sumqayıt şəhəri, 11-ci və 12-ci mikrorayon ərazisi (10 saylı MİS-in yanı)

04 sentyabr 2019-cu il

4

Xızı rayonu, Xızı şəhəri

Sumqayıt şəhəri, 16-cı və 4-cü məhəllə

ərazisi (3 saylı MİS-in yanı)

05 sentyabr 2019-ci il

5

Siyəzən rayonu, Siyəzən şəhəri

Sumqayıt şəhəri, 6-cı və 5-ci mikrorayon ərazisi (13 saylı MİS-in yanı)

06 sentyabr 2019-cu il

6

Sumqayıt şəhəri, 17-ci və 18-ci mikrorayon ərazisi(11 saylı MİS-in yanı)

09 sentyabr 2019-cu il

7

Sumqayıt şəhəri, 16-cı məhəllə ərazi

(6 saylı DNK-nun yaxınlığı)

10 sentyabr 2019-cu il

8

Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon ərazisi

(3 saylı NK-nun yaxınlığı)

11 sentyabr 2019-cu il

9

Xızı rayonu, Tıxlı və Xələnc kəndi,

Sumqayıt şəhəri, 34-cü və 36-cı məhəllə ərazisi  (18 saylı MİS-in yanı)

12 sentyabr 2019-cu il

10

Siyəzən rayonu, Beşdam kəndi

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi

 (4 saylı NK-nun yaxınlığı)

13 sentyabr 2019-cu il

11

Sumqayıt şəhəri, 7-8-12-ci məhəllə (birləşmiş məhəllə ) (4 saylı MİS-in yanı)

16 sentyabr 2019-cu il

12

Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon ərazisi (6 saylı MİS-in yanı)

17 sentyabr 2019-cu il

13

Sumqayıt şəhəri, 16-cı məhəllə ərazi

(6 saylı DNK-nun yaxınlığı)

18 sentyabr 2019-cu il

14

Xızı rayonu, Qarabulaq kəndi,

Sumqayıt şəhəri, 17-ci və 18-ci mikrorayon ərazisi(11 saylı MİS-in yanı)

19 sentyabr 2019-cu il

15

Siyəzən rayonu, Həmyə kəndi

Sumqayıt şəhəri, 29-cu və 14-cü məhəllələr ərazisi (2 saylı MİS-in yanı)

20 sentyabr 2019-cu il

16

Sumqayıt şəhəri, 45-ci məhəllə ərazisi

(1 saylı NK-nun yaxınlığı)

23 sentyabr 2019-cu il

17

Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon və 30-cu məhəllə ərazisi (5 saylı MİS-in yanı)

24 sentyabr 2019-cu il

18

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

25 sentyabr 2019-cu il

19

Xızı rayonu, Baxışlı kəndi,

Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon ərazisi

(3 saylı NK-nun yaxınlığı)

26 sentyabr 2019-cu il

20

Siyəzən rayonu, Məşrif kəndi

Sumqayıt şəhəri, 11-ci və 12-ci mikrorayon ərazisi (10 saylı MİS-in yanı)

27 sentyabr 2019-cu il

21

Sumqayıt şəhəri, 1-ci və 2-ci məhəllə

(4 saylı MİS-in yanı)

30 sentyabr 2019-cu il