Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Qaracəmirli kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi.

02 sentyabr 2019-cu il

2

Şəmkir şəhəri. Çinarlı qəsəbəsi. Seyləli kəndi.

03 sentyabr 2019-cu il

3

Düyərli kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi. Zəyəm qəsəbəsi

04 sentyabr 2019-cu il

4

Keçili kəndi. Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

05 sentyabr 2019-cu il

5

Qaracəmiıii kəndi, Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi

06 sentyabr 2019-cu il

6

Şəmkir şəhəri, Çinaıiı qəsəbəsi, Seyfəli kəndi

09 sentyabr 2019-cu il

7

Düyəıii lcəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi, Zəyəm qəsəbəsi

10 sentyabr 2019-cu il

8

Keçili kəndi, Muxtariyyat kəndi. Dəllər-Cəyir

11 sentyabr 2019-cu il

9

Qaracəmiıii kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi

12 sentyabr 2019-cu il

10

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi. Seyləli kəndi

13 sentyabr 2019-cu il

11

Gədəbəy şəhəri. Söytidlü kəndi , Şəmkir rayonu Çənlibel kəndi

16 sentyabr 2019-cu il

12

Novosaratovka kəndi, Novoivanovka kəndi. Böyiik Qaramurad kəndi

17 sentyabr 2019-cu il

13

Samanlıq kəndi. Çanaxçı. Nərimankənd

18 sentyabr 2019-cu il

14

Qaracənıiıii kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. i əzəkənd kəndi

19 sentyabr 2019-cu il

15

Şəmkir şəhəri. Çinaıiı qəsəbəsi. Seyfəli kəndi

20 sentyabr 2019-cu il

16

Düyərli kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi. Zəyəm qəsəbəsi

23 sentyabr 2019-cu il

17

Keçili kəndi. Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

24 sentyabr 2019-cu il

18

Qaracəmiıii kəndi. Dəllər Cırdaxan kəndi. Təzəkənd kəndi

25 sentyabr 2019-cu il

19

Şəmkir şəhəri, Çinarlı qəsəbəsi. Seyləli kəndi

26 sentyabr 2019-cu il

20

Düyərli kəndi, Zəyəm-Cırdaxan kəndi. Zəyəm qəsəbəsi

27 sentyabr 2019-cu il

21

Keçili kəndi. Muxtariyyat kəndi, Dəllər-Cəyir

30 sentyabr 2019-cu il